Wat is een MfN-registermediator?

MfN-registermediator

Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zeker weten dat ze een deskundige en bekwame mediator inschakelen. Een ervaren mediator, die op regelmatige basis wordt getoetst en bijgeschoold. Mediation voor Jou bestaat daarom uitsluitend uit MfN-registermediators. 

Mediatorfederatie Nederland

De organisatie MfN, Mediators federatie Nederland, draagt sinds 1995 als autoriteit op het gebied van mediation bij aan de organisatie en de professionalisering van het mediationberoep en verzorgt de kwaliteitsborging via het onafhankelijke Nederlandse kwaliteitsregister van mediators: het MfN-register.

Waarom een MfN-registermediator?

Om de kwaliteit van onze mediationtrajecten te waarborgen, is het belangrijk dat onze mediators constant werken aan hun competenties. Dit gebeurt bijvoorbeeld door scholing en toetsing. Op deze manier weet u zeker dat de mediator die u inschakelt, op de hoogte is van de laatste ontwikkelingen en daarnaast ervaren en vakbekwaam is.

Hoe herken je een MfN-registermediator?

Als u wilt weten of een mediator is aangesloten bij het MfN-register, kunt u controleren of het MfN logo op de website staat en of de titel MfN-registermediator wordt genoemd. Wilt u er zeker van zijn dat een mediator is aangesloten, kijk dan in het register.

Wat is een MfN-registermediator?
Schuiven naar boven