Wat is een Bijzondere Curator en wanneer heb ik deze nodig?

Bijzondere Curator

Een minderjarige kan een conflict hebben met de ouders of voogd. Dan kan een Bijzondere Curator ingeroepen worden. Een Bijzondere Curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige. 

Een conflict met ouders of voogd

Er kan een Bijzondere Curator aan een kind worden toegewezen als er een conflict speelt met de ouders of voogd. Zo’n conflict kan bijvoorbeeld gaan over de opvoeding, de studiekeuze of de verzorging. Het gaat hier niet om relatief kleine problemen, zoals ruzies over zakgeld. Een Bijzondere Curator behandelt meestal meningsverschillen rond echtscheidingen, alimentatie en voogdijzaken.

De rol van een Bijzondere Curator

De Bijzondere Curator heeft een bemiddelende rol en probeert eerst met de ouders of voogd te praten. Als dit niet lukt, vertegenwoordigt hij of zij de belangen van de minderjarige in een rechtszaak. De rechter kan een bijzondere curator benoemen als hij dat in het belang van de minderjarige nodig vindt. De minderjarige zelf of andere belanghebbenden, kunnen ook om een bijzondere curator vragen.

Anneke van Teijlingen is onze Bijzondere Curator

Als Bijzondere Curator heeft Anneke de unieke positie om naast het kind te mogen staan en de wereld door de ogen van het kind te bekijken. Aan de hand van vragen die de rechtbank haar stelt, doet zij onderzoek en vertegenwoordigt zij de minderjarig binnen en buiten de rechtbank. Elke keer vraagt zij zich weer af: “Wat kan ik doen om de situatie voor dit kind een beetje beter te maken?” Lees alle informatie over onze Bijzondere Curator op deze pagina.

Wat is een Bijzondere Curator en wanneer heb ik deze nodig?
Schuiven naar boven