Wat doet een vertrouwenspersoon?

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Helaas zijn integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen binnen organisaties aan de orde van de dag. De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen, omdat zij recht hebben op een veilige werkplek. Een vertrouwenspersoon is daarbij onmisbaar. Een vertrouwenspersoon kan in dienst zijn bij de organisatie, of extern worden ingeschakeld. Op de website van uw werkplek staat meestal vermeld hoe u met de vertrouwenspersoon in contact kunt komen. 

Vertrouwelijk spreken met een vertrouwenspersoon

Op het werk heeft u altijd te maken met andere mensen, zoals collega’s, opdrachtgevers, leidinggevenden en klanten. Sommige samenwerkingen kunnen niet altijd even prettig verlopen. Dan is het goed om te weten dat u hierover vertrouwelijk kunt spreken met een vertrouwenspersoon. Door op tijd aan de bel te trekken en contact op te nemen met een vertrouwenspersoon, kunnen gezondheidsklachten of conflicten worden voorkomen.

Waarom een vertrouwenspersoon?

Want als gevolg van agressie, (seksuele) intimidatie, pesten of discriminatie op het werk kunnen serieuze gezondheidsklachten of conflicten ontstaan. Vaak is het lastig om als medewerker met deze problemen naar de leidinggevende te stappen, of het gaat hier juist om de leidinggevende. Een gesprek met een vertrouwenspersoon hoeft niet aangevraagd te worden via de werkgever, waardoor de drempel om actie te ondernemen lager wordt. Tijdens het gesprek bespreekt u de situatie en bekijkt u samen welke vervolgstappen ondernomen moeten worden om het probleem op te lossen.

De taken van een vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon is er voor elke medewerker die meldingen of klachten heeft over ongewenst gedrag. Denk hierbij aan agressie, intimidatie, pesten of discriminatie. De taken van een vertrouwenspersoon bestaan onder andere uit:

  • Het verzorgen van eerste opvang van werknemers die zijn lastiggevallen en die hulp en advies nodig hebben.
  • Het nagaan of een oplossing in de informele sfeer mogelijk is.
  • Het slachtoffer informeren over andere oplossingsmogelijkheden, zoals klachtenprocedures.
  • Het desgewenst begeleiden, als de werknemer de zaak aan de orde wil stellen bij een klachtencommissie of leiding van een onderneming.
  • Het doorverwijzen naar andere hulpverlenende instanties, bijvoorbeeld een mediator.

Lisette van der Lans is gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit. Zij zet zich in om uitval te voorkomen of beperken door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzers van melders. Hiermee kunnen escalatie, ziekteverzuim en klachten voorkomen worden.

Wat doet een vertrouwenspersoon?
Schuiven naar boven