Vertrouwenspersoon

Lisette van der Lans is gecertificeerd Vertrouwenspersoon Ongewenste omgangsvormen en Integriteit. Integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen zijn binnen organisaties aan de orde van de dag. De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen, omdat zij recht hebben op een veilige, integere en gezonde werkplek. Een Vertrouwenspersoon, intern en/of extern, is daarbij van groot belang. Als Vertrouwenspersoon zet Lisette zich in om uitval te voorkomen of beperken door adequate opvang, begeleiding of doorverwijzers van melders. Hiermee kunnen escalatie, ziekteverzuim en klachten voorkomen worden. Heeft uw organisatie een Vertrouwenspersoon Integriteit of Omgewenste Omgangsvormen nodig? Neemt u dan contact met mij op.