Training Herstelbemiddeling

overig_facetHerstelbemiddeling tussen dader en slachtoffer kan op verschillende momenten na een delict worden toegepast. Mediation voor Jou verzorgt trainingen op maat aan professionals die te maken hebben met (veelal jonge) daders van lichte vergrijpen.

Tijdens de training komen verschillende vaardigheden aan bod, waaronder het scheppen van voorwaarden voor een gesprek, omgaan met weerstand en omgaan met emotie.

Voor professionals die voor het eerst te maken krijgen met dit soort gesprekken, of die er al mee werken maar behoefte hebben aan verdieping, zijn de trainingen van Mediation voor Jou laagdrempelig om te volgen. In de trainingen is ruimte voor interactie en flexibiliteit. De vraag wat de deelnemer nodig heeft, staat centraal.

Schuiven naar boven