Toevoeging/subsidie

Mediation met subsidie

De registermediators van Mediation voor Jou zijn ingeschreven bij de Raad voor Rechtsbijstand en mogen zodoende op basis van een toevoeging/subsidie mediations uitvoeren. De kosten bedragen:

  • een eenmalige eigen bijdrage van € 54,00 p.p. of € 107,00 p.p. (inkomensafhankelijk).
  • eenmalige griffiekosten van € 39,00 p.p..

Uw mediator vraagt voor u de toevoeging aan. Kijk hier voor meer informatie over subsidie/toevoeging.

Mediation zonder subsidie

Indien een toevoeging/subsidie niet mogelijk is, kost de mediation € 165,00 per uur exclusief BTW. Indien één van partijen recht heeft op een toevoeging, betaalt de andere partij de helft van het genoemde uurtarief.

Komt u in aanmerking voor een subsidie / toevoeging?

Bij het bepalen of u in aanmerking komt voor een subsidie (toevoeging) via de Raad van Rechtsbijstand, kijkt de Raad naar uw inkomen en vermogen. Zij gaan uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar (het peiljaar). Deze gegevens krijgt de Raad van de Belastingdienst. Uw inkomen en vermogen mogen niet te hoog zijn. U heeft geen recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand wanneer uw verzamelinkomen hoger is dan € 26.900 euro (voor alleenstaanden) of € 38.000 (voor gehuwden, samenwonenden of eenoudergezin met minderjarig kind).

Eigen bijdrage

Als u wel recht op gesubsidieerde mediation of rechtsbijstand heeft, betaalt u een eigen bijdrage. Bij het bepalen van de hoogte van uw eigen bijdrage geldt: hoe hoger uw inkomen was in het peiljaar, hoe meer u zelf moet betalen. De eigen bijdrage kan € 0,- , € 54,00 of € 107,00 zijn. Ook betaalt u eenmalige griffiekosten van € 78,00 bij 2 toevoegingen en € 39,00 bij een toevoeging. De Raad bepaalt na afloop van de zaak aan de hand van het resultaat wie de kosten van de mediator moet betalen.

Wanneer moet u de mediator- of advocaatkosten alsnog zelf betalen?

U moet alsnog zelf alle kosten van de mediator betalen als de opbrengst van de zaak hoger is dan de resultaatgrens. Deze grens ligt op de helft van het voor u geldende heffingvrij vermogen. In 2019 is het heffingvrij vermogen € 30.360. De resultaatgrens is de helft van dit bedrag, afgerond € 15.180.

Schuiven naar boven