Met groot vertrouwen

Wetenschapper F.E. Six, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, heeft onderzocht dat van een grote groep professionals verreweg het grootste deel van die professionals wil werken volgens de regels. De Raad van Rechtsbijstand heeft dit als uitgangspunt genomen binnen haar nieuwe werkwijze “High Trust”. Al geruime tijd krijgen advocaten, maar ook meer en meer mediators, die hebben laten zien hun dossiers compleet en kloppend aan te leveren, het vertrouwen van de Raad van Rechtsbijstand. Zij geloven de bij de High Trust aangesloten kantoren als deze aangeven dat een cliënt in deze situatie in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand. Dit maakt de werkwijze beduidend sneller en daarmee voor cliënt en rechtsbijstandsverlener veel plezieriger.

Met vertrouwen komt verantwoordelijkheid. Immers, de praktijken dienen de dossiers uiteraard goed op orde te houden, voor de controle die (vaak steekproefsgewijs) achteraf wordt uitgevoerd.

Mediation voor Jou is er trots sinds 12 januari 2016 te zijn toegetreden tot de High Trust werkwijze van de Raad voor Rechtsbijstand. Wij ervaren de verantwoordelijkheid om het vertrouwen dat wij krijgen waar te maken. Dankzij dit vertrouwen worden onze cliënten sneller en efficiënter geholpen en is de doorlooptijd voor iedereen korter. Voor Mediation voor Jou is het jaar 2016 begonnen met vertrouwen. Wij zullen het continueren met verantwoordelijkheid.

Met groot vertrouwen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Schuiven naar boven