Mediation inzetten bij ziekte op de werkvloer

Mediation inzetten bij ziekte op de werkvloer

Een conflict op de werkvloer kan de gemoederen flink bezighouden. Soms loopt de spanning zo hoog op, dat werknemers er stress van krijgen en zich ziekmelden. Mediation inzetten bij conflicten op de werkvloer: het kan heel goed helpen escalatie en verzuim te voorkomen. 

Werknemer, collega’s en werkgever in lastige situatie

Voor zowel de werknemer, collega’s als de werkgever is ziekteverzuim een vervelende situatie. De werknemer vindt het vervelend omdat presteren op het werk onmogelijk of bijzonder lastig is. Collega’s moeten het werk opvangen, wat weer kan leiden tot extra ziekteverzuim. De werkgever kan hierdoor ook stress ervaren. Extra kosten, druk op de onderneming en onzekerheid over de toekomst als niet duidelijk is wanneer de medewerker terugkeert op de werkvloer.

Mediation bij ziekte op de werkvloer

Het inschakelen van een mediator bij arbeidsconflicten kan stress voorkomen omdat de partijen zelf bepalen hoe ze het conflict gaan oplossen. Mediation, zeker als dit in een vroeg stadium wordt ingezet, vergroot de kans op een duurzame oplossing. Dat is essentieel als beide partijen met elkaar willen blijven samenwerken. Dat is meteen ook een voorwaarde voor het inschakelen van een mediator: mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle deelnemende partijen moeten zich ten volle inzetten om in alle redelijkheid gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Regels voor werknemer en werkgever in de Wet Verbetering Poortwachter

Er zijn tegenwoordig regels die de verantwoordelijkheden beschrijven voor de werknemer en werkgever. Deze staan in de Wet Verbetering Poortwachter. Hierin staat onder andere dat beide partijen zo snel mogelijk actie moeten ondernemen bij ziekteverzuim van langer dan een jaar. Werken de partijen niet mee, dan verslechtert de situatie vaak al snel op korte termijn.

De situatie bespreekbaar maken

Het ziekteverzuim moet zo snel mogelijk gemeld worden, waarna de bedrijfsarts ingeschakeld wordt. Deze gaat op zoek naar de achterliggende redenen. Heeft het te maken met het werk? Dan zal de bedrijfsarts in de meeste situaties direct verwijzen naar mediation. Door de situatie bespreekbaar te maken en nieuwe afspraken te maken, kan de werknemer in veel gevallen weer terug naar de werkvloer of vormt een andere duurzame oplossing de uitweg van het probleem. Mediation is niet alleen inzetbaar als er al sprake is van verzuim; ook in een vroegtijdig stadium van een verstoorde arbeidsrelatie kan de inzet van mediation leiden tot een duurzame oplossing.

Wil je eens vrijblijvend bespreken of mediation ook in jouw geval inzetbaar is? Bel ons dan op 0252 729787, of stuur een mail naar info@mediationvoorjou.nl.

Mediation inzetten bij ziekte op de werkvloer
Schuiven naar boven