Mediation bij samengestelde gezinnen

Mediation bij samengestelde gezinnen

Er vormen zich steeds meer samengestelde gezinnen. Dat kan een mooie nieuwe start zijn, maar het is ook hard werken. Voor kinderen kan het een grote impact op hun ontwikkeling hebben. Het is belangrijk om samen goede afspraken te maken. Lukt dat niet? Dan kan mediation een uitkomst zijn. 

Mediation om conflicten te voorkomen

Mediation is er niet alleen om ingezet te worden bij een bestaand conflict. Juist ook om conflicten te voorkomen kun je denken aan een mediator. Onze mediator gaat met de betrokken personen in gesprek om inzicht te krijgen in het reilen en zeilen binnen de twee gezinnen die samengevoegd worden. Op deze manier zal het samen een gezin worden met minder hobbels verlopen, omdat de belangrijke afspraken in samenspraak worden gemaakt. Er wordt geluisterd naar ieders belang.

Lees ook onze column over samengestelde gezinnen.

Wanneer kan je een mediator inschakelen?

Als twee gezinnen worden samengevoegd, kunnen er verschillende situaties zijn waarbij je een mediator kunt inschakelen. Hierbij kun je denken aan:

  • Er moet een nieuwe omgangsregeling komen: bij de scheiding is er een omgangsregeling opgesteld in het ouderschapsplan. Bij je nieuwe gezin moeten er nieuwe regels worden toegevoegd of bestaande worden veranderd. Een mediator kan dit proces begeleiden.
  • Kinderalimentatie: Als jullie gaan samenwonen heeft dit wellicht invloed op de draagkrachtberekening van de alimentatie; denk aan het delen van de woonlasten. Als een van de ouders met een nieuwe partner gaat trouwen, is de nieuwe partner vervolgens ook onderhoudsplichtig voor de kinderen. We raden je aan om de kinderalimentatie opnieuw te laten berekenen. Hier maak je dan nieuwe afspraken over.
  • De rol van stiefouders: een stiefouder kan voor wrijving en discussie zorgen met de ex-partners. De stiefouder houdt zich ook bezig met de opvoeding van de kinderen en daarbij kan onduidelijkheid ontstaan: wie houdt zich waar mee bezig? Wanneer je hier duidelijke afspraken over maakt met behulp van een mediator, kun je veel wrijving wegnemen.

Heb je nog vragen over mediation bij samengestelde gezinnen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Mediation bij samengestelde gezinnen
Schuiven naar boven