Kan een mediator ook ingezet worden bij een erfenis?

Mediation bij erfenis

Bij een erfenis is een notaris betrokken. Deze is meestal goed in staat de erfgenamen te begeleiden bij een ongecompliceerde afwikkeling van een erfenis. Echter, het kan voorkomen dat er ruzie of onenigheid tussen de erfgenamen ontstaat. Dan kan er een mediator worden ingeschakeld. 

Conflicten kunnen complex zijn

Conflicten rond overlijden van dierbaren kunnen erg complex zijn. Het overlijden of het naderen daarvan kan de verhoudingen op hun kop zetten. Verdriet, rouw en andere rolverdelingen. En dan nog alles wat geregeld moet worden: de uitvaart, de afwikkeling van de nalatenschap en andere praktische, financiële en juridische zaken.

Professionele hulp

Soms loopt de spanning zo hoog op, dat de familieleden of andere erfgenamen er zelf niet meer uitkomen. Een mediator kan dan uitkomst bieden. De mediator luistert naar alle partijen en probeert zo tot een gezamenlijke oplossing te komen.

Ervaren mediators

Een mediator helpt je om er samen weer uit te komen en rust en vertrouwen terug te krijgen. De ervaren mediators van Mediation voor Jou zijn gespecialiseerd in Familiemediation en flexibel inzetbaar om je te begeleiden naar de oplossing van jouw conflict. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. Alle deelnemende partijen moeten zich ten volle inzetten om in alle redelijkheid gezamenlijk tot een oplossing te komen. Er zijn geen wachtlijsten en mediation kost niet veel tijd; in een paar weken tijd kan er veel gebeuren.

Kan een mediator ook ingezet worden bij een erfenis?
Schuiven naar boven