Is mediation geschikt voor mijn situatie?

Is mediation geschikt voor mij?

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling. Het kan onder andere ingezet worden bij een scheiding, burengeschil, arbeidsconflict of familieconflict. Mediation is vrijwillig, maar niet vrijblijvend. In welke situaties is mediation geschikt en wanneer niet? 

Het verschil tussen een mediator en advocaat

Een mediator helpt beide partijen om uit een conflict te komen, een advocaat staat één partij bij. Mediation is minder ingrijpend dan de stap naar de rechter. Ook is een mediationtraject vaak sneller en goedkoper.

Mediation is geschikt als:

 • Een preventieve methode. Er is nog geen conflict, maar er is wel een lastige situatie waarbij de kans groot is dat het tot een conflict leidt;
 • Je invloed wilt hebben op de oplossing van het conflict. Bij mediation heb je zelf invloed op de uitkomst, de uitkomst wordt niet voor jou bepaald;
 • Je de relatie met de andere partij wilt of moet behouden. Denk bijvoorbeeld aan een scheiding waarna je wel samen ouders blijft, of iemand waarmee je samen blijft werken.

Mediation is minder geschikt als:

 • Eén van de partijen niet bereid is om te onderhandelen;
 • Er een rechterlijke uitspraak nodig is.

De voordelen van mediation:

 • Mediation bespaart tijd, geld en energie;
 • Mediation geeft blijvende oplossingen. Een gezamenlijk gevonden oplossing voelt beter dan een oplossing die je wordt opgelegd;
 • Bij een mediation wordt er onafhankelijk en onpartijdig gehandeld. Ieders mening komt aan bod;
 • Tijdens een mediation wordt gedacht in oplossingen. Je kijkt niet alleen naar het verleden maar vooral naar de toekomst;
 • Afspraken kunnen plaatsvinden overdag, ’s avonds of in het weekend;
 • We werken in Friesland, de Randstad, Haarlemmermeer, de Duin- en Bollenstreek en ’t Gooi;
 • In veel gevallen is (gedeeltelijke) subsidie.
Is mediation geschikt voor mijn situatie?
Schuiven naar boven