Hoe zit het met mijn pensioen na een scheiding?

Hoe zit het met mijn pensioen na een scheiding?

Een scheiding heeft invloed op jouw pensioen. Mogelijk heb je recht op een deel van het pensioen van je ex-partner, en dat geldt andersom ook. Hoe pak je die verdeling aan? We zetten het op een rij. 

Ouderdomspensioen verdelen of splitsen

Tijdens jullie huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben jij en je ex-partner mogelijk ouderdomspensioen opgebouwd. Jullie hebben allebei recht op de helft van dat pensioen, maar het mag ook anders worden verdeeld. Bepaal dus samen of je elkaars opgebouwde pensioen wil verdelen of splitsen. Als je zelf niks regelt, geldt via de wet dat jullie allebei de helft krijgen.

Splitsen heet ook wel conversie. Je krijgt dan een eigen pensioenpotje ter waarde van het deel dat je ex-partner heeft afgestaan. Dit kan voordelig zijn, omdat dit bijvoorbeeld niet gebonden is aan de leeftijd van je ex-partner. Je hebt de beschikking over het geld vanaf het moment dat jij zelf pensioengerechtigd bent.

Jullie moeten deze afspraken vastleggen in het echtscheidingsconvenant of in de huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden.

Partnerpensioen

Het Bijzonder Partnerpensioen (ook wel nabestaandenpensioen) is een aanvullend pensioen dat je zou ontvangen als je partner vroegtijdig komt te overlijden. In de pensioenregeling van je partner staat of je ook na een scheiding recht hebt op dit pensioen.

Of er sprake is van partnerpensioen, verschilt per pensioenuitvoerder en hangt af van de regeling die deze uitvoerder hanteert. Na de echtscheiding heb je recht op bijzonder partnerpensioen als er echt geld is gereserveerd voor het partnerpensioen. Overigens kan het zijn dat jullie in de huwelijkse voorwaarden afgesproken hebben dat jullie afzien van het bijzonder partnerpensioen in geval van echtscheiding. In dat geval zijn jullie afspraken leidend.

Het bedrag waar je recht op hebt aan bijzonder partnerpensioen, is niet afhankelijk van hoe lang jullie echtgenoten of geregistreerd partners zijn geweest. Als je recht hebt op bijzonder partnerpensioen, dan krijg je dit via de pensioenuitvoerder van je ex-partner te horen. Die pensioenuitvoerder stuurt je hiervoor een schriftelijke opgave.

Meld het aan de pensioenuitvoerder

Het is het belangrijk om zo snel mogelijk het ‘Mededelingsformulier in verband met de verdeling van ouderdomspensioen bij scheiding’ in te vullen. Daarmee kun je aan je pensioenuitvoerder aangeven dat je bent gescheiden of je geregistreerd partnerschap hebt beëindigd. Je geeft daarin ook aan dat je wilt dat het ouderdomspensioen wordt verdeeld of gesplitst.

Wanneer heb je recht op pensioen van je ex-partner?

Je hebt recht op een deel van het werknemerspensioen van je ex-partner als:

  • Je ex-partner in loondienst heeft gewerkt en via de werkgever pensioen heeft opgebouwd;
  • Je getrouwd was of geregistreerd partner van elkaar bent geweest. Of als je een samenlevingscontract had en je partner je heeft aangemeld bij zijn of haar pensioenuitvoerder. Dit kan een pensioenfonds of pensioenverzekeraar zijn;
  • Je in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden geen afwijkende afspraken hebt gemaakt, bijvoorbeeld om elkaars opgebouwde ouderdomspensioen niet te verdelen.

Een mediator kan helpen om heldere afspraken te maken over de verdeling van jullie pensioen als jullie er zelf niet uitkomen. Neem vrijblijvend contact met ons op!

Hoe zit het met mijn pensioen na een scheiding?
Schuiven naar boven