Het belang van een veilige werkomgeving

Arbeidsmediation

Deze week volgen de berichten over ongewenst gedrag op de werkvloer elkaar in rap tempo op. Het belang van een gezonde en veilige werkomgeving is ontzettend groot, want als je je niet veilig voelt op het werk, kan dat grote gevolgen hebben voor je (mentale) gezondheid. 

Eén op de vijf werknemers in aanraking met ongewenst gedrag

Sociale veiligheid op de werkvloer is helaas geen vanzelfsprekendheid. Uit onderzoek blijkt dat één op de vijf werknemers weleens te maken heeft gehad met pesten, intimidatie of seksuele aandacht op de werkvloer.

Veel invloed

Ruzie met de baas over niet uitbetaalde overuren, problemen met een zieke werknemer, in conflict met de chef over de samenwerking op de afdeling of een collega waarmee de samenwerking maar niet wil vlotten: conflicten op de werkvloer komen erg vaak voor. In dit soort gevallen kan arbeidsmediation uitkomst bieden. Een dergelijke situatie heeft veel invloed op je leven. Een arbeidsconflict is vaak een reden tot ziekmelding, en kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een burn-out.

Hoe zorg je voor een veilige werkomgeving?

Investeren in een veilig werkomgeving is heel belangrijk. Het komt de sfeer op het werk ten goede, voorkomt grote problemen en uitval en medewerkers die zich veilig voelen op het werk presteren ook nog eens beter. Investeren in een veilige werkplek lijkt dus logisch, maar toch gebeurt het nog niet overal. Hoe zorg je als leidinggevende voor een veilige werkomgeving? We geven je een paar tips:

  • Formuleer helder welk gedrag je van medewerkers wilt zien
    Als medewerkers niet weten wat je van ze verwacht, kunnen ze immers ook niet aan die verwachtingen voldoen. Het is daarom goed om regelmatig met medewerkers te spreken over het gewenste gedrag en ze voor dat gewenste gedrag ook te belonen. Bijvoorbeeld door het geven van positieve feedback.
  • Geef het goede voorbeeld
    Leidinggevenden zijn bepalend voor de wijze waarop mensen in de organisatie zich gedragen. Neemt hij of zij het niet zo nauw met de regels? Dan is de kans groot dat medewerkers dit gedrag overnemen. Als een leidinggevende in zijn gedrag laat zien en horen dat hij bijvoorbeeld niet gediend is van ongewenst gedrag als pesten of discriminatie, dan zullen medewerkers dat gedrag ook minder laten zien.
  • Stel een vertrouwenspersoon aan
    Een vertrouwenspersoon heeft als het ware de functie van uitlaatklep in de organisatie. Medewerkers kunnen bij hem of haar terecht als zij te maken hebben met ongewenst gedrag als pesten, discriminatie, (seksuele) intimidatie of geweld of met integriteitskwesties.

Heb je vragen over jouw situatie op de werkvloer of wil je een Vertrouwenspersoon inzetten? Neem dan gerust contact met ons op.

Het belang van een veilige werkomgeving
Schuiven naar boven