Gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek: 5 vragen over de Vertrouwenspersoon

5 vragen over de Vertrouwenspersoon

Het lijkt wel alsof de berichtenstroom over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer niet stopt. Op de redacties van de NPO blijkt dat de werksfeer daar allesbehalve gezond is. Dit onderstreept maar weer hoe belangrijk het is dat werknemers zich veilig en gehoord voelen. In de Arbowet is vastgelegd dat werkgevers en werknemers in een veilige omgeving moeten kunnen werken. 

De Arbeidsomstandighedenwet

Organisaties moeten proactief zijn in het aanpakken van problemen zoals intimidatie, discriminatie en mentale gezondheidskwesties, dit is opgenomen in de Arbowet. Dat is een Nederlandse wet die regels bevat voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, veiligheid en het welzijn op de werkplek te waarborgen.

Veilige en gezonde werkomgeving

De Arbowet stelt eisen aan werkgevers om te zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving voor hun werknemers. Dit omvat onder andere het voorkomen van fysieke en psychosociale belasting.

Een Vertrouwenspersoon kan op verschillende manieren bijdragen aan de mentale gezondheid van medewerkers:

 • Een luisterend oor bieden in een veilige omgeving
 • Ondersteuning bieden bij problemen op het gebied van ongewenste omgangsvormen
 • Preventieve maatregelen aanmoedigen
 • Bewustwording rondom grensoverschrijdend gedrag vergroten
 1. Waar kan een Vertrouwenspersoon je bij helpen?

Een vertrouwenspersoon op de werkvloer kan op verschillende manieren helpen, waaronder:

 • De vertrouwenspersoon vangt medewerkers op die te maken hebben met grensoverschrijdend gedrag of integriteitsschending, en bespreekt met hen welke vervolgstappen en acties er mogelijk zijn.
 • De vertrouwenspersoon geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de organisatie, met als doel het psychosociale werkklimaat gezond te houden of maken.
 • De vertrouwenspersoon kan voorlichting geven aan medewerkers over ongewenste omgangsvormen (discriminatie, pesten, agressie en geweld, (sexuele) intimidatie) en integriteitsschendingen.
 1. Als je een Vertrouwenspersoon inschakelt, blijf je dan anoniem?

Een vertrouwenspersoon biedt een veilige omgeving waar werknemers vrijuit kunnen praten over hun zorgen, wetende dat hun vertrouwelijkheid wordt gerespecteerd. Als melder blijf je altijd anoniem. De melder houdt de regie.

 1. Kan je ook naar een Vertrouwenspersoon stappen als je alleen je hart wil luchten?

Soms heb je op je werk behoefte aan iemand die gewoon naar je luistert zonder oordeel. Even sparren over jouw situatie, iemand die luistert naar jouw probleem. Die samen met jou kijkt naar manieren waarop je jouw probleem kunt aanpakken. Een vertrouwenspersoon kan dit bieden en zo een belangrijke rol spelen bij het mentale welzijn van werknemers.

 1. Kan je als werknemer een Vertrouwenspersoon inschakelen?

Organisaties kunnen interne en/of externe vertrouwenspersonen hebben. Gelukkig maken steeds meer organisaties van de mogelijkheid gebruik. Is er een vertrouwenspersoon aangesteld, dan is het van groot belang dat iedereen weet waar hij of zij te vinden is. Deze contactgegevens moeten op intranet staan, bij de on-boarding worden verstrekt en ook in het gebouw visueel aanwezig zijn. Iedere werknemer mag de vertrouwenspersoon benaderen, ongeacht zijn of haar functie.

 1. Als ik een Vertrouwenspersoon inschakel, hoe gaat dat in zijn werk?

Onze register vertrouwenspersoon is Lisette van der Lans. Zij is als externe vertrouwenspersoon werkzaam bij een vijftiental organisaties in diverse branches. Daarnaast geeft zij voorlichting, advies en training op het gebied van ongewenste omgangsvormen en integriteit en is zij een van de trainers van de Basisopleiding tot Vertrouwenspersoon. Zij is op contractbasis inzetbaar. In principe zal de vertrouwenspersoon binnen 24 uur op je melding reageren en een afspraak me je maken. Het contact kan telefonisch zijn, online of in levenden lijve.

Gezondheid, veiligheid en welzijn op de werkplek: 5 vragen over de Vertrouwenspersoon
Schuiven naar boven