Een Bijzondere Curator laat de stem van het kind horen

Bijzondere Curator

Als twee partners besluiten te scheiden, bestaat de kans dat de situatie uitloopt op een conflict. Dit is niet alleen moeilijk voor de partners, maar ook voor de kinderen. Een Bijzondere Curator behartigt, in gevallen waarin ouders er niet meer uitkomen, de belangen van kinderen. 

Wie schakelt de Bijzondere Curator in?

Een kind kan het middelpunt worden van een gecompliceerde scheiding. Dit kan grote mentale schade met zich meebrengen. In zo’n situatie is het (laten) inschakelen van een Bijzondere Curator verstandig. De rechter kan een Bijzondere Curator benoemen, maar het kind kan dit ook zelf doen.

Hoe schakel je een Bijzondere Curator in?

Heeft een rechter tijdens een scheidingszaak het idee dat het inschakelen van een Bijzondere Curator belangrijk is om de stem van de kinderen beter te laten horen, dan zal de rechter dit initiatief nemen.

Ouders, pleegouders, een (gezins)voogd of een voogdijinstelling kunnen een Bijzondere Curator aanvragen bij de rechter. Dat kan in een lopende procedure of als er (nog) geen procedure is. Het is verplicht om een advocaat in te schakelen bij de aanvraag. Gaat het conflict over het vermogen van het kind? Dan dien je het verzoekschrift in bij de rechtbank, sector kanton. Het is dan niet verplicht hiervoor een advocaat in te schakelen.

Een kind kan zonder advocaat een verzoek indienen.

Wat doet de Bijzondere Curator?

De belangrijkste rol van de Bijzondere Curator is bemiddeling. In meerdere gesprekken met de Curator kunnen de kinderen alles delen. Zij voelen zich gehoord en begrepen en hebben vaak het gevoel dat er eindelijk iemand echt naar ze luistert. De Bijzondere Curator gaat ook in gesprek met de ouders of voogd en vaak met andere mensen uit de directe omgeving van het kind. Er zijn allerlei onderwerpen die met de curator besproken kunnen worden, zoals:

  • Een kind ziet geen kans om zijn/ haar eigen wensen te uiten omdat de ouders te veel bezig zijn met zichzelf tijdens de scheiding;
  • Het kind woont bij de moeder, maar wil liever bij de vader wonen (of omgekeerd);
  • Het kind wil meer contact met de andere ouder en daar ook vaker zijn.

Wil je meer informatie over de Bijzondere Curator? Bekijk dan deze pagina. Of bel 0252-729787 | 06 20610349.

Een Bijzondere Curator laat de stem van het kind horen
Schuiven naar boven