Drie vragen over het echtscheidingsconvenant

echtscheidingsconvenant

Tijdens een scheiding moet er veel geregeld worden, terwijl de emoties hoog kunnen oplopen. Er moeten zaken geregeld en uitgezocht worden en documenten opgesteld, waarin alle afspraken worden vastgelegd. Dat gebeurt in het echtscheidingsconvenant. Maar wat is dat precies? We leggen het u graag uit. 

Wat is een echtscheidingsconvenant?

In een echtscheidingsconvenant maken u en uw ex-partner afspraken met elkaar. Dit document omvat alle afspraken die gaan over de scheiding, zoals de inboedelverdeling, de woning en de verdeling van het pensioen. De afspraken over kinderen worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Dit is een bijlage bij het echtscheidingsconvenant.

Waarom moet ik een echtscheidingsconvenant opstellen?

Het echtscheidingsconvenant wordt door een advocaat of mediator opgesteld. Het document wordt door de rechter bekrachtigd. Daarmee zijn de afspraken rechtsgeldig, en is ieder verplicht zich aan de gemaakte afspraken te houden. Het is dus belangrijk om heel goed na te denken over de afspraken, omdat die gaan over jullie levens na de scheiding. Gelukkig hoeft u dit niet alleen te doen en zal jullie mediator alles goed met jullie doornemen en van de nodige informatie voorzien.

Wanneer wordt een echtscheidingsconvenant opgesteld?

In een aantal gesprekken met u en uw ex-partner brengt uw mediator alle onderwerpen en afspraken in kaart. Ook wordt er een alimentatieberekening gemaakt en met u besproken. Uiteindelijk worden alle afspraken vastgelegd in het ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant. De advocaat vraagt met deze documenten de scheiding aan. Het betreft dan een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding.

Gaat u scheiden en kunt u deskundige, onpartijdige hulp gebruiken bij het maken van duurzame afspraken? Denk dan eens aan mediation. Zo kunt u samen op een relatief snelle manier de wegen laten scheiden en uw blik weer richten op de toekomst.

Drie vragen over het echtscheidingsconvenant
Schuiven naar boven