De zorg voor de kinderen verdelen na een scheiding

De zorg voor de kinderen verdelen na een scheiding

De zorg voor de kinderen verdelen na een scheiding: hoe doe je dat?

Na een scheiding is het belangrijk dat ouders duidelijke afspraken maken rondom de dagelijkse zorg voor de kinderen. In veel gevallen brengen de kinderen na de scheiding meer tijd door bij één van de ouders. In de omgangsregeling staat dan beschreven wanneer het kind bij welke ouder verblijft. Brengt het kind ongeveer evenveel tijd door bij beide ouders, dan is er sprake van een co-ouderschapsregeling. 

Afspraken vastleggen in het ouderschapsplan

Hebben jij en je ex-partner gezamenlijk ouderlijk gezag? Dan maak je samen afspraken in een ouderschapsplan. Daarin staat hoe jullie de zorgtaken en opvoedtaken verdelen. Er zijn geen standaardafspraken. Jullie bepalen samen wanneer, hoe vaak en hoe lang het kind bij welke ouder is, zolang dat passend bij en voor je kind is. Deze afspraken komen in afspraken komen in het ouderschapsplan te staan.

In dit plan, dat je samen met onze mediator opstelt, staat onder andere:

  • Verblijfplaats en tijdsverdeling: Dit gedeelte van het plan bevat details over waar de kinderen zullen wonen en hoe de tijd tussen beide ouders wordt verdeeld. Het kan een schema bevatten voor weekdagen, weekenden, vakanties en speciale gelegenheden.
  • School en buitenschoolse activiteiten: Hierin wordt beschreven welke ouder verantwoordelijk is voor de schoolinschrijving, communicatie met school en bijwonen van ouder-lerarenbijeenkomsten. Ook worden de regelingen voor buitenschoolse activiteiten en sporten vastgelegd.
  • Medische zorg en gezondheidszorg: Dit gedeelte behandelt hoe medische beslissingen worden genomen, wie de ziektekostenverzekering voor de kinderen dekt en hoe de kosten van medische zorg worden verdeeld.
  • Financiële afspraken: Hier worden financiële regelingen besproken waaronder kinderalimentatie, kosten voor kleding, voedsel en buitenschoolse activiteiten. Het ouderschapsplan kan specifieke betalingsafspraken bevatten.

Heeft 1 ouder geen gezag (meer)?

Dan houdt deze ouder wel recht op omgang en recht op informatie over het kind. Ook het kind blijft recht houden op omgang met deze ouder. Jullie moeten daar samen afspraken over maken.

Kan mediation ingezet worden bij co-ouderschap?

Ook als jullie kiezen voor co-ouderschap, maken jullie samen een ouderschapsplan. Onze mediator zet op een rij waar jullie bij de invulling aan moeten denken. De mediator helpt om samen de beste oplossingen voor jullie specifieke situatie te vinden.

Het is belangrijk op te merken dat co-ouderschap niet voor iedereen de juiste oplossing is, en de succesvolle uitvoering ervan hangt af van de bereidheid en het vermogen van de ouders om effectief samen te werken. In sommige gevallen kan mediation nuttig zijn om tot een co-ouderschapsregeling te komen en om eventuele geschillen op te lossen. Het welzijn van de kinderen moet altijd vooropstaan bij het nadenken over en implementeren van co-ouderschap.

De zorg voor de kinderen verdelen na een scheiding
Schuiven naar boven