De C.O.N.S.E.N.T®. methode

Eén van de grootste problemen voor kinderen van wie de ouders gaan scheiden, is het verlies van regie. Als je ouders uit elkaar gaan en in een mediationtraject zitten, kan dit veel onzekerheid geven. Het machteloze gevoel daar geen invloed op te hebben, wordt door veel kinderen als belastend ervaren.

Als ouders hun kinderen willen betrekken in het opstellen van een zorg-en contactregeling, dan kan dit bij Mediation voor Jou via de C.O.N.S.E.N.T®. methode. Deze methode gaat in het gesprek uit van gelijkwaardigheid van alle deelnemers. Op deze wijze krijgen kinderen meer regie bij het opstellen van de zorg-en contactregeling. Het bijzondere aan deze methode is dat het op deze wijze overleggen absoluut niet betekent dat de kinderen moeten kiezen tussen papa en mama. Of dat zij beslissingen moeten nemen die niet bij het kind-zijn passen.

Afspraken worden gemaakt en besluiten worden genomen met consent®. Dat betekent dat alle betrokkenen kunnen leven met de uitkomst en hier uitvoering aan kunnen geven. Onze ervaring is dat kinderen vaak zeer realistisch en creatief zijn als zij op deze wijze met hun ouders kunnen overleggen. Hierdoor ontstaat een nieuwe balans in het gezin. Iedereen weet waar hij/zij aan toe is en kan en wil verantwoordelijkheid nemen voor de afspraken die met elkaar met consent® zijn gemaakt.

Na een intake en een voorbereidend gesprek, gaan we samen met ouders én kinderen om tafel om (of concrete punten uit) de zorg- en contactregeling af te stemmen. Kijk voor meer informatie over de C.O.N.S.E.N.T®.-methode op www.consentmethode.nl , of stel uw vraag aan uw mediator. U kunt ons ook bellen op 0252 729797 of een bericht sturen.