Conflicten op het werk: hoe mediation hierbij kan helpen

Arbeidsmediation

Ruzie met uw baas over niet uitbetaalde overuren? Problemen met een zieke werknemer? In conflict met uw chef over de samenwerking op de afdeling? Of een collega waar de samenwerking maar niet mee wil vlotten? Conflicten op de werkvloer komen erg vaak voor. In zulke situaties kan een mediator uitkomst bieden. 

Los een arbeidsconflict zo snel mogelijk op

Opeens loopt het op het werk niet meer zoals voorheen. U krijgt slechte beoordelingen, kritiek die u niet kunt plaatsen of u heeft een conflict met uw collega of baas. Een dergelijke situatie heeft veel invloed op uw leven. Een arbeidsconflict is vaak een reden tot ziekmelding, en kan in sommige gevallen zelfs leiden tot een burn-out. Een langdurige, onprettige situatie voor zowel werkgevers als werknemers. Voor alle betrokkenen is het van belang dat een arbeids- of zakelijk conflict snel opgelost wordt. In een zo vroeg mogelijk stadium. Mediation helpt u verder.

Zicht op een oplossing

In zulke onzekere situaties kan een mediator uitkomst bieden. Een MfN-registermediator helpt u om tot een goede oplossing te komen. In mediation kunt u in een veilige setting, beide partijen tekenen immers voor geheimhouding, bespreken waar het probleem ligt. In vertrouwelijke gesprekken vertellen beide partijen wat hen dwars zit. Er is ruimte om uw gedachtes en emoties te uiten en om naar elkaar te luisteren. Zo ontstaat er vaak zicht op een oplossing. Een mediator helpt u om er samen weer uit te komen.

Wie zitten er aan tafel bij arbeidsmediation?

Degenen die direct bij het conflict betrokken zijn, zitten aan tafel. Vaak zijn dat de werknemer en zijn direct leidinggevende, of twee collega’s. Daarnaast kan ook de HR-adviseur, een Vertrouwenspersoon, of  als het aankomt op juridische kennis, een advocaat aanschuiven. De mediator zal er op toezien dat het gesprek in balans is. Dus niet: twee mensen van werkgeverszijde tegenover de werknemer in zijn eentje.

Kan een arbeidsovereenkomst worden beëindigd via mediation?

Als partijen hun onderlinge conflict niet weten op te lossen en er ook geen andere functie binnen het bedrijf beschikbaar is, kunnen partijen, onder leiding van de mediator, proberen tot een afscheidsregeling te komen. Op dat moment wordt er ook wel gesproken van exit-mediation. In zo’n geval zal onze mediator ervoor zorgen dat partijen zich goed laten informeren en/of laten bijstaan door een adviseur of advocaat. De afspraken over beëindiging worden vastgelegd in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst, waar beide partijen hun handtekening onder zetten. Deze overeenkomst is, zoals alle overeenkomsten, bindend.

Conflicten op het werk: hoe mediation hierbij kan helpen
Schuiven naar boven