Vertrouwenspersoon

Ongewenst gedrag op de werkvloer en de rol van de vertrouwenspersoon

Het ene na het andere nieuwsbericht over ongewenst gedrag op de werkvloer komt naar buiten. Als het gedrag plaatsvindt bij een televisieprogramma of redactie, staan de media er bol van. Maar ook op de minder bekende werkplekken vindt grensoverschrijdend gedrag plaats. Waar het ook gebeurt; het is altijd belangrijk dat ongewenst gedrag wordt gemeld en[…]

Wat doet een vertrouwenspersoon?

Helaas zijn integriteitsschendingen en ongewenste omgangsvormen binnen organisaties aan de orde van de dag. De Arbowet verplicht werkgevers maatregelen te nemen om hun medewerkers zoveel mogelijk te beschermen, omdat zij recht hebben op een veilige werkplek. Een vertrouwenspersoon is daarbij onmisbaar. Een vertrouwenspersoon kan in dienst zijn bij de organisatie, of extern worden ingeschakeld. Op[…]

Schuiven naar boven