Mediation voor jou

Bijzondere Curator

Een Bijzondere Curator vertegenwoordigt de belangen van een minderjarige. Anneke van Teijlingen is onze Bijzondere Curator.

Als Bijzondere Curator heeft Anneke de unieke positie om naast het kind te mogen staan en de wereld door de ogen van het kind te bekijken. Aan de hand van vragen die de rechtbank haar stelt, doet zij onderzoek en vertegenwoordigt zij de minderjarig binnen en buiten de rechtbank. Elke keer vraagt zij zich weer af: wat kan ik doen om de situatie voor dit kind een beetje beter te maken? 

“Elk kind en elke situatie is uniek. Als bijzondere curator kan ik niet van tevoren vertellen hoe een traject zal verlopen. Wel kan ik zeggen dat ik altijd begin met het spreken met het kind of met de kinderen. Immers, het kind staat centraal in het handelen als bijzondere curator. Als bijzondere curator hoop ik altijd dat ik ouders en kinderen kan helpen om te komen tot samen gedragen oplossingen, zodat niet de rechter, maar de betrokken gezinsleden zelf de regie hebben. Om te proberen of dit lukt, kan ik allerlei verschillende gesprekken voeren. Als het niet lukt om via bemiddeling of begeleiding te komen tot een oplossing, dan rest mij niet anders dan een zo goed mogelijk rapport uit te brengen om de rechter te adviseren. De rechter neemt dan de eindbeslissing.

Een kind dat betrokken wordt in een procedure, moet alleen met de rechter praten en verder maar afwachten wat er gaat gebeuren. Als bijzondere curator loop ik naast en met het kind mee. Soms ga ik mee naar de rechter. Ik leg het kind uit wat er in een beslissing van een rechter staat en ik leg uit wat er gebeurt binnen een procedure. Er zijn verschillende situaties waarin een rechter kan besluiten om een bijzondere curator te benoemen, als het kind zelf een brief heeft geschreven aan de rechtbank, als de rechter zich zorgen maakt, of als een ouder of de jeugdbescherming vraagt om een bijzondere curator. Dit gebeurt in allerlei situaties betreffende bijvoorbeeld omgang, hoofdverblijfplaats, studiekeuze, verhuizingen. De kosten voor een bijzondere curator worden altijd betaald door de Raad voor Rechtsbijstand.”

Email

anneke@mediationvoorjou.nl

Telefoon

0252-729787 | 06 20610349

Schuiven naar boven