Ben jij onze nieuwe buurtbemiddelaar?

Ben jij onze nieuwe buurtbemiddelaar?

Een conflict met de buren, een winkelier of je woning kan een enorme invloed hebben op je welzijn. Dit soort conflicten kunnen stressklachten opleveren. Bij de oplossing van zo’n situatie kan buurtbemiddeling een oplossing bieden. Maar wat is buurtbemiddeling precies? 

Wat is buurtbemiddeling?

Buurtbemiddeling is een methode die bemiddelaars gebruiken om buurtgenoten in een conflictsituatie weer met elkaar in gesprek te brengen. Beide partijen worden geholpen om het onderlinge contact te herstellen en zelf oplossingen voor het conflict te bedenken. Ruzie in je eigen leefomgeving brengt een groot gevoel van onveiligheid met zich mee. Het is daarom belangrijk om niet te lang te wachten om escalatie te voorkomen.

Wat is het doel van buurtbemiddeling?

De doelstellingen van buurtbemiddeling zijn:

  • Herstellen van de onderlinge communicatie;
  • Bevorderen van wederzijds respect;
  • Benoemen van gezamenlijke belangen;
  • Toewerken naar afspraken die voor beide partijen aanvaardbaar zijn.

Wat doet een buurtbemiddelaar?

De bemiddelaar streeft ernaar dat buren die een conflict hebben, met elkaar in gesprek gaan en meer begrip voor elkaar gaan krijgen om zo tot een oplossing te komen. De buurtbemiddelaar heeft een voorbeeldfunctie in de buurt en werkt samen in een team met andere buurtbemiddelaars. De gesprekken die een buurtbemiddelaar voert, vinden doorgaans plaats op neutraal gebied.

Bemiddeling Bollenstreek zoekt nog buurtbemiddelaars!

Heb jij de basisopleiding mediation (binnenkort) afgerond en wil je ervaring opdoen als bemiddelaar/mediator? Meld je dan aan bij info@bemiddelingbollenstreek.nl.

Je werkt in een team van 2 bemiddelaars en wordt altijd begeleid door een ervaren MfN-registermediator. Na aanmelding word je uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst op ons kantoor in Sassenheim. Kom jij op vrijwillige basis ons team versterken?

Ben jij onze nieuwe buurtbemiddelaar?
Schuiven naar boven