Arbeidsconflicten en de rol van arbeidsmediation

Arbeidsconflicten en de rol van arbeidsmediation

Arbeidsconflicten zijn een veelvoorkomend fenomeen op de werkvloer. Ze kunnen ontstaan door uiteenlopende oorzaken, variërend van misverstanden en communicatieproblemen tot fundamentele meningsverschillen over bedrijfsbeleid of werkomstandigheden. Ongeacht de oorzaak hebben arbeidsconflicten vaak een negatieve impact op zowel de betrokken medewerkers als de organisatie als geheel. Arbeidsmediation biedt een effectieve manier om deze conflicten op te lossen. 

Wat zijn arbeidsconflicten?

Arbeidsconflicten verwijzen naar onenigheden tussen werknemers onderling of tussen werknemers en werkgevers. Ze kunnen verschillende vormen aannemen, waaronder:

 1. Interpersoonlijke conflicten: Deze ontstaan door persoonlijke verschillen en botsende persoonlijkheden.
 2. Functionele conflicten: Deze hebben te maken met werk gerelateerde zaken zoals taakverdeling, werklast en verantwoordelijkheden.
 3. Belangenconflicten: Deze ontstaan wanneer de belangen van de werknemers en werkgevers niet op één lijn liggen, bijvoorbeeld bij salarisonderhandelingen of secundaire arbeidsvoorwaarden.

De gevolgen van arbeidsconflicten kunnen ernstig zijn. Ze kunnen leiden tot verminderde productiviteit, verhoogde stress en ziekteverzuim, en een negatieve werksfeer. In ernstige gevallen kunnen conflicten zelfs resulteren in het vertrek van waardevolle medewerkers of juridische geschillen.

Wat is arbeidsmediation?

Mediation bij een arbeids- of zakelijk conflict is een gestructureerd proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, helpt bij het oplossen van conflicten tussen werknemers of tussen werknemers en werkgevers. Het doel van mediation is om tot een wederzijds aanvaardbare oplossing te komen, waarbij beide partijen actief betrokken zijn in het proces.

De mediator faciliteert de communicatie tussen de partijen, helpt bij het identificeren van de kernproblemen en begeleidt hen in het zoeken naar oplossingen. Mediation is vrijwillig en vertrouwelijk, wat betekent dat de partijen vrij zijn om aan de mediation deel te nemen en deze te beëindigen en ook dat wat tijdens de sessies wordt besproken, niet buiten de mediation mag worden gedeeld.

Voordelen van arbeidsmediation

Arbeidsmediation biedt verschillende voordelen ten opzichte van andere methoden om conflicten op te lossen:

 1. Vrijwilligheid: De betrokken partijen behouden controle over het proces en de uiteindelijke oplossing, in tegenstelling tot een rechterlijke uitspraak waar een externe beslissing wordt opgelegd.
 2. Openheid: Mediation is vertrouwelijk, wat betekent dat gevoelige informatie niet openbaar wordt gemaakt, wat vaak bijdraagt aan een open en eerlijke communicatie.
 3. Snelle en kosteneffectieve oplossing: Mediation kan vaak sneller en tegen lagere kosten worden afgerond dan juridische procedures.
 4. Behoud van werkrelaties: Omdat mediation gericht is op samenwerking en wederzijds begrip, is de kans groter dat werkrelaties behouden blijven of zelfs verbeteren na de oplossing van het conflict.

Het mediationproces

Het proces van mediation bij een arbeids- of zakelijk conflict verloopt meestal in verschillende fasen:

 1. Intakefase: De mediator bespreekt afzonderlijk met beide partijen hun kijk op het conflict en hun verwachtingen.
 2. Gezamenlijke sessies: De partijen komen samen om het conflict te bespreken, begeleid door de mediator. De mediator helpt bij het duidelijk definiëren van de problemen en bevordert een constructieve dialoog.
 3. Onderhandeling en oplossing: De partijen zoeken naar wederzijds aanvaardbare oplossingen en onderhandelen over de details. De mediator ondersteunt bij het vinden van compromissen en het opstellen van een overeenkomst.
 4. Afronding: De uiteindelijke overeenkomst wordt gedocumenteerd en door beide partijen ondertekend. De mediator zorgt ervoor dat alle aspecten van de oplossing duidelijk zijn en helpt bij het plannen van de implementatie.
Arbeidsconflicten en de rol van arbeidsmediation
Schuiven naar boven