Mediator Echtscheiding Lelystad

Einde huwelijk, samenwonen en geregistreerd partnerschap

Een scheiding en einde van een huwelijk, geregistreerd partnerschap of samenwonen, brengt vele emoties teweeg en vergt veel organisatie. Alles verandert en dit zet het gezinsleven vaak op zijn kop. Voor uw scheiding moeten veel besluiten worden genomen, terwijl de wensen van u en uw toekomstige ex-partner vaak uiteenlopen en het tijdens een scheiding vaak lastig samenwerken is. Daarnaast zijn er vaak kinderen bij betrokken. Zij zijn het meest kwetsbaar en in veel gevallen te jong om hun eigen stem te laten horen.

Het voordeel van mediation is dat uw mediator de communicatie op gang houdt én op de hoogte is van alle aspecten rondom scheiden en uit elkaar gaan. Hiermee kunt u uzelf veel tijd, geld en frustratie besparen. Uw scheidingsmediator helpt u bij het maken van heldere en haalbare afspraken over kinderen, financiën en toekomst.

 

Scheidingsmediator

Wilt u een scheiding aanvragen? Wilt u een betaalbare en grondige scheiding? Kunt u door de bomen het bos niet meer zien? Wilt u een vechtscheiding voorkomen? 

Mediation in Lelystad

Onze mediator uit omgeving Lelystad en Almere begeleidt uw scheiding vanaf het eerste gesprek waarin duidelijk wordt wat u besproken en geregeld wilt hebben, tot en met het opstellen van een omgangsregeling, ouderschapsplan en echtscheidingsconvenant, die bij de rechtbank kunnen worden ingediend. Afhankelijk van uw wensen kunnen wij u de volgende diensten bieden:

  1. Begeleiden van uw scheiding, van begin tot eind of van specifieke onderdelen;
  2. Oplossen van een conflict dat tijdens of na uw scheiding is ontstaan;
  3. Aanpassen van eerder gemaakte afspraken;
  4. Alimentatie (her)berekenen;
  5. Opstellen van uw echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan;
  6. Afspraken afstemmen over ouderlijk gezag, co-ouderschap, alimentatie en omgangsregeling;
  7. Wij werken met een kinderpsychologe die, als u wenst, d.m.v. een kindgesprek de gedachten en wensen van uw kind helder krijgt en deze vervolgens met bijpassende handvatten met de ouders bespreekt.

Kosten mediator in Lelystad

Scheiden via onze mediator uit omgeving Lelystad is sneller en voordeliger dan scheiden via advocaten. Als u niet boven de bepaalde inkomensgrens zit, worden de kosten van mediation door de overheid vergoed. In dat geval betaalt u een totaalbedrag van € 53,- of € 105,- voor het hele traject.

Doorgaans vinden er 3 tot 6 gesprekken plaats. Een gesprek duurt gemiddeld 1,5 uur. Indien u boven de bepaalde inkomensgrens zit betaalt u een uurprijs van € 160,-. 

Echtscheidingsconvenant, ouderschapsplan, co-ouderschap, omgangsregeling en ouderlijk gezag

U bent verplicht een echtscheidingsconvenant en ouderschapsplan bij de rechtbank in te dienen als u getrouwd of geregistreerd partner bent en minderjarige kinderen heeft. Uw mediator helpt u deze documenten op te stellen.

In een echtscheidingsconvenant legt u met uw partner afspraken vast over onderwerpen zoals huis, hypotheek, alimentatie, eventuele partneralimentatie, bezittingen, schulden, pensioenen etc.

In een ouderschapsplan maakt u afspraken over de verzorging en opvoeding van de kinderen. Hierbij komen onderwerpen zoals ouderlijk gezag, co-ouderschap, omgangsregeling en kinderalimentatie aan bod.

Gratis en vrijblijvend kennismakingsgesprek met uw mediator uit Lelystad

Als u voor uw scheiding een mediator uit de omgeving van Lelystad zoekt, vraag dan gratis en vrijblijvend een kennismakingsgesprek aan. U kunt onze mediator ook discreet een vraag stellen; u krijgt dan binnen 24 uur antwoord. Of bel even voor meer informatie.

Telefoon

0252 - 729787

Ervaringen

Schuiven naar boven