Arbeidsmediation

Ruzie met uw baas over niet uitbetaalde overuren? Problemen met een zieke werknemer? In conflict met uw chef over de samenwerking op de afdeling? Of een collega waar de samenwerking maar niet mee wil vlotten? Conflicten op de werkvloer komen erg vaak voor, zeker nu de economische crisis enkele jaren voortduurt en meer en meer gedupeerden kent. Reorganisatie, ontslag, re-integratie, disfunctioneren: het zijn allemaal veel voorkomende oorzaken van spanningen op de werkvloer.

Werk neemt een belangrijke plaats in ons leven in. Een conflict op het werk kan enorm veel invloed hebben, met verstrekkende gevolgen. De betrokken partijen hebben er vaak vrijwel dagelijks last van. Niet voor niets is een arbeidsconflict vaak de aanleiding tot ziekmelding. En in sommige gevallen zelfs tot een burn-out. Een langdurige, onprettige situatie voor zowel werkgevers als werknemers. Voor alle betrokkenen is het van belang dat een arbeids- of zakelijk conflict snel opgelost wordt. In een zo vroeg mogelijk stadium. Mediation helpt u verder.

De mediator fungeert als gespreksleider en helpt de kern van het conflict te vinden. De emoties en de pijn van het conflict worden daarbij niet geschuwd. Als partijen weer met elkaar in gesprek komen en naar elkaar leren luisteren kunnen zij met respect voor elkaars opvattingen en gevoelens tot een bevredigende, duurzame oplossing komen. Een win-win situatie voor alle betrokkenen: er zijn geen verliezers.

Wilt u eens vrijblijvend bespreken of mediation ook in uw geval inzetbaar is? Bel ons dan op 0252 729787, of stuur een mail naar info@mediationvoorjou.nl.

Wat kost het?

Het uurtarief voor arbeidsmediation bedraagt 185,- euro ex. btw per uur.

In overleg kan een pakketprijs worden afgesproken. Indien in overleg voor een andere locatie dan het kantoor van Mediation voor Jou wordt gekozen, bedragen de reiskosten de helft van het uurtarief, met een maximum van een half uur.

Email

info@mediationvoorjou.nl

Telefoon
0252-729787
Schuiven naar boven